Image
แผ่นหินสังเคราะห์ CV-01

แผ่นหินสังเคราะห์(สเลท) บางเพียง 2-3 มิล แข็งแรง น้ำหนักเบา ดัดโค้งได้ สามารถติดตั้งผนังและท็อปเคาน์เตอร์ ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก  


2,000 บาท ต่อ ตรม.
Image
แผ่นหินสังเคราะห์ CV-03

แผ่นหินสังเคราะห์(สเลท) บางเพียง 2-3 มิล แข็งแรง น้ำหนักเบา ดัดโค้งได้ สามารถติดตั้งผนังและท็อปเคาน์เตอร์ ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก

2,000 บาท ต่อ ตรม.
Image
แผ่นหินสังเคราะห์ CV-05

แผ่นหินสังเคราะห์(สเลท) บางเพียง 2-3 มิล แข็งแรง น้ำหนักเบา ดัดโค้งได้ สามารถติดตั้งผนังและท็อปเคาน์เตอร์ ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก

2,000 บาท ต่อ ตรม.
Image
แผ่นหินสังเคราะห์ CV-07

แผ่นหินสังเคราะห์(สเลท) บางเพียง 2-3 มิล แข็งแรง น้ำหนักเบา ดัดโค้งได้ สามารถติดตั้งผนังและท็อปเคาน์เตอร์ ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก  

2,000 บาท ต่อ ตรม.
Image
แผ่นหินสังเคราะห์ CV-09

แผ่นหินสังเคราะห์(สเลท) บางเพียง 2-3 มิล แข็งแรง น้ำหนักเบา ดัดโค้งได้ สามารถติดตั้งผนังและท็อปเคาน์เตอร์ ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก 

2,000 บาท ต่อ ตรม.
Image
แผ่นหินสังเคราะห์ CV-11

แผ่นหินสังเคราะห์(สเลท) บางเพียง 2-3 มิล แข็งแรง น้ำหนักเบา ดัดโค้งได้ สามารถติดตั้งผนังและท็อปเคาน์เตอร์ ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก 

2,000 บาท ต่อ ตรม.
Image
แผ่นหินสังเคราะห์ CV-13
แผ่นหินสังเคราะห์(สเลท) บางเพียง 2-3 มิล แข็งแรง น้ำหนักเบา ดัดโค้งได้ สามารถติดตั้งผนังและท็อปเคาน์เตอร์ ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก   
2,000 บาท ต่อ ตรม.
Image
แผ่นหินสังเคราะห์ CV-15

แผ่นหินสังเคราะห์(สเลท) บางเพียง 2-3 มิล แข็งแรง น้ำหนักเบา ดัดโค้งได้ สามารถติดตั้งผนังและท็อปเคาน์เตอร์ ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก   

2,000 บาท ต่อ ตรม.
Image
แผ่นหินสังเคราะห์ CV-17

แผ่นหินสังเคราะห์(สเลท) บางเพียง 2-3 มิล แข็งแรง น้ำหนักเบา ดัดโค้งได้ สามารถติดตั้งผนังและท็อปเคาน์เตอร์ ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก 

2,000 บาท ต่อ ตรม.