Tel: +66(0)34-494-446-7 | Mobile:081-8691132, 099-1529936 |  

VDO

Everything you need to know about our Company

Hicraftstone งานสถาปนิก 2017

06/01/2017

บริษัท หทัยพัทธ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งโดย ผู้มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี ได้เริ่มก่อตั้งบริษัทฯที่สองในปี 2554 จนถึงปัจจุบัน บริษัท หทัยพัทธ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดได้ว่าเป็นผู้ริเริ่มในการนำนวัตกรรมทางด้านวัสดุตกแต่งประเภท หินเทียม อิฐเทียม เข้ามาและได้พัฒนาให้เหมาะสมกับสถาปัตยกรรมในเมืองไทย เสนอให้แก่ผู้ออกแบบ โครงการหมู่บ้าน ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

ถ่ายรายการธุรกิจติดดาวที่บริษัท

12/22/2017

ถ่ายรายการธุรกิจติดดาวที่บริษัท

วีดีโอพรีเซ้นต์บริษัท

05/06/2020

แนะนำอิฐดัดโค้ง (HiFlexiBrick)

05/06/2020

#หินเทียม #อิฐเทียม #อิฐตกแต่ง #หินอ่อนเทียม #แผ่นหินอ่อนเทียม #หินประดับตกแต่ง #หินตกแต่ง #หินสังเคราะห์ #หินประยุกต์ #ผนังหินเทียม #ผนังอิฐ #เม็ดทรายฉาบ #ทรายล้างสำเร็จรูป #http://www.hicraftstone.com

แผ่นหินอ่นเทียม

05/06/2020

#หินเทียม #อิฐเทียม #อิฐตกแต่ง #หินอ่อนเทียม #แผ่นหินอ่อนเทียม #หินประดับตกแต่ง #หินตกแต่ง #หินสังเคราะห์ #หินประยุกต์ #ผนังหินเทียม #ผนังอิฐ #เม็ดทรายฉาบ #ทรายล้างสำเร็จรูป #http://www.hicraftstone.com