Tel: +66(0)34-494-446-7 | Mobile:081-8691132, 099-1529936 |  

About Us

Everything you need to know about our Company

hi craft stone

    บริษัท หทัยพัทธ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 17 ม.ค. 2554 ภายใต้การบริหารงานของคุณ หทัยพัทธ์ พิพัฒน์โชค ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านสินค้า หินเทียม อิฐเทียม หินประดับตกแต่ง และหินประยุกต์สำหรับบ้าน และอาคารยาวนานกว่า 10 ปี จึงได้ขยายการบริหารเพื่อพัฒนาและเพื่อการเติบโตแบบยั่งยืน โดยในปัจจุบันได้จัดตั้งบริษัทในเครือ

    นาม บริษัท หทัยพัทธ์ คอปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2559 เป็นการรองรับการตลาดที่เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยจัดเตรียมโรงงานผลิตในโซนเอเชียไว้ในเครือทั้งสิ้น 5 โรงงาน ได้แก่ ไต้หวัน จีน มาเลเซีย และไทย บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนางาน ทางด้านสถาปัตยกรรมในเมืองไทยและเพื่อให้ก้าวทันต่อการเติบโตทางด้านอสังหาริมทรัพย์ในตลาดโลกจึงได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเลือกใช้วัตถุดิบเกรด A เป็นส่วนผสมหลัก ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านมาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, SGS, MA, Green Label, Sirim QAS, ฯลฯ และได้ให้ความสำคัญแก่ ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ที่จะต้องมีความรู้ความชำนาญ อย่างผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง ในการให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้าจึงได้จัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ในภาคองค์กรและส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องโดยจัดใหไปศึกษาถึงขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างดีเยี่ยม จนกระทั่งขั้นตอนสุดท้าย เพื่อนำมาพัฒนาให้สอดคล้อง กับสถาปัตกรรมในเมืองไทยที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

    ทำให้ บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจ เชื่อถือ และเชื่อมั่น ในหินเทียม อิฐเทียม หินประดับตกแต่ง และหินประยุกต์จากลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานราชการ กลุ่มบริษัทผู้ออกแบบ บริษัทสถาปนิกชั้นนำ โครงการหมู่บ้านระดับแนวหน้าของเมืองไทย ร้านอาหารแฟรนไชส์ จากบริษัทข้ามชาติ จากต่างประเทศ เช่น A49, บ.ดวงฤทธิ์ บุนนาค, KTGY, เออร์เบิ้น อาร์คิเต็คส์, LEO INTERNATIONAL, P49, M&A, DWP, DTGO, LPN, ศุภาลัย, กัสโต้, SC ASSET,L&H, Property Perfect, ณุศา, Plus Property, แสนศิริ, S&P, KFC, Starbuck, Sizzler, SANTA FE’, True Shop, MC, อบจ.กระะบี่, อบจ.ปัตตานี, ฯลฯ

Vision

เป็นบริษัทผู้นำทางด้าน หินเทียม อิฐเทียม อิฐตกแต่ง หินประดับตกแต่ง หินสังเคราะห์ หินอ่อนเทียม หินประยุกต์  รวมทั้งผนังอิฐ ผนังหินเทียม เม็ดทรายฉาบ ที่เป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย และความมุ่งมั่นความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ บริการที่ฉับไว มีความซื่อตรง และมีความใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่ยอมรับ ในสถานที่ราชการ องค์กร บริษัทและห้างร้านอื่นๆอีกมากมาย

Mission

ดำเนิน ธุรกิจ หินเทียม อิฐเทียม อิฐตกแต่ง หินประดับตกแต่ง หินสังเคราะห์ หินอ่อนเทียม หินประยุกต์  ผนังอิฐ ผนังหินเทียม เม็ดทรายฉาบ ด้วยคุณภาพมาตรฐานเหนือระดับ ให้บริการด้วยใจรัก พร้อมนวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา พัฒนาธุรกิจด้านงานหินเทียม อิฐเทียม หินประดับตกแต่ง เพื่อการเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชีย สร้างสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย โดยเน้นความซื่อสัตย์และจริงใจต่อลูกค้า ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ 

Dealer

ทางบริษัทมีตัวแทนจำหน่าย หินเทียม อิฐเทียม อิฐตกแต่ง หินประดับตกแต่ง หินสังเคราะห์ หินอ่อนเทียม หินประยุกต์  ผนังอิฐ ผนังหินเทียม เม็ดทรายฉาบ มากมาย เลือกสาขาที่ใกล้บ้านท่าน เพื่อสะดวกและประหยัดเวลา สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อที่ 081-8691132 หรืออีเมลล์สอบถามได้ที่ histoneinter@gmail.com, marketing@hicraftstone.com

OUR DEALER