Tel: +66(0)34-494-446-7 | Mobile:081-8691132, 099-1529936 |  

HIVEL FLOOR

THE BEST OF MANUFACTURED STONE VENEER

ขั้นตอนการติดตั้ง

หินเทียม Hi Craft Stone ประกอบง่าย เพียงไม่กี่ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวทั้งหมดจะต้องสะอาด ปราศจาก สีหลุดออก คราบน้ำมัน ฝุ่น สิ่งสกปรก หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ขูดสีที่หลุดลอกออกให้หมดปิดรอยร้าวและทำพื้นผิว ให้เรียบ พื้นผิวต้องแห้งสนิท

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนการผสม 1 - สารยึดติด

ผสม HVF binder ส่วน A และส่วน B ให้เข้ากัน โดยคนอย่างช้าๆ1-2 นาที จนส่วนผสมเข้ากัน

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนการผสม 2 - สารยึดติด+หิน

ผสมสารที่ใช้ยึดติดที่ผสมไว้แล้วกับหินธรรมชาติในถัง ตามอัตราส่วนที่กำหนดและคนด้วยสว่านโดยใช้ดอก(ที่ใช้ในการปั่น) 1-2 นาที หินจะต้องรวมกับสารที่ใช้ยึด ติดทั้งหมดเพื่อป้องกันหินแตกร้าวหรือแยกตัว

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนการรองพื้น

ใช้แปลงหรือลูกกลิ้งทา HVF -Primer ลงบนพื้นผิวที่ต้องการติดตั้งแนะนำให้ทาเป็นส่วนๆเพื่อป้องกันการแห้งตัว *หากฉาบหินตอนที่น้ำยา HVF -Primer แห้งจะทำให้ ประสิทธิภาพการยึดติดระหว่างหินกับพื้นลดลง

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนการฉาบ

หลังจากทำเสร็จแล้วถ้าเจอฝนหรือพื้นที่มีแนวโน้มการ เจอน้ำแนะนำให้ใช้ผ้ายางคลุมเพื่อป้องกันการเจอน้ำ (แห้งสนิท24ชั่วโมง)

ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนการเคลือบ(ตัวเลือก)

แนะนำให้ทาเคลือบด้วยผลิตภัณฑ์ น้ำยา Hi Stone Care PU topcoat หนึ่งถึงสองชั้น หลังจากที่พื้นผิว ที่ติดตั้งแห้งสนิทแล้ว *วิธีการนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องหิน HVW จากสิ่งสกปรก คราบน้ำมัน ตะไคร่ เชื้อรา และสภาพอากาศต่างๆ

ขั้นตอนที่ 7

ระยะเวลาการบ่มพื้นผิว

หลังจากเปิดฝาผสมแล้วสามารถเก็บได้นาน 1 อาทิตย์

แห้งสัมผัสได้ : 4 ชั่วโมง

แห้งตัว : 24 ชั่วโมง

แห้งสนิท : 3 วัน