Tel: +66(0)34-494-446-7 | Mobile:081-8691132, 099-1529936 |  

INSTALLATION

THE BEST OF MANUFACTURED STONE VENEER

ขั้นตอนการติดตั้ง

หินเทียม Hi Craft Stone ประกอบง่าย เพียงไม่กี่ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1

ตรวจสอบพื้นผิวผนังให้แน่ใจว่าปลอดจากสิ่งสกปรก และถ้าจำเป็นควรเตรียมผิวผนังให้มีความขรุขระ การยึดเกาะ ผนังปูนควรใช้ปูนกาวสำหรับยึดเกาะหินเทียม โดยใช้เครื่องมือแทนมือเปล่าทากาวด้านหลังของตัวหิน

ขั้นตอนที่ 2

การเริ่มต้นติดตั้งควรเริ่มประกอบตัวมุมขึ้นก่อนจะวางตัวแบน ไล่จากปลายด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งและกดตัวหินเทียมให้แน่น จัดวางหิน ให้เหมาะสม เลือกชิ้นหินให้ใกล้เคียงมากที่สุดในการต่อชิ้นหิน จนเสร็จทั้งด้าน

ขั้นตอนที่ 3

สำหรับชุดที่ต้องมีการใช้ยาแนวปิดรอยต่อ อาจต้องมีการผสมสียาแนวไปด้วยนั้นให้เลือกสียาแนวที่มีสีคล้ายกันกับสีหินเทียม ขอแนะนำให้ใช้เกรียงจัดเก็บระหว่างรอยต่อที่มีการใช้ยาแนวจะเสร็จสมบูรณ์และตรวจดูเรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 4

ก่อนที่จะจบงาน ปูนกาวที่ใช้จะเริ่มแข็งตัวให้ใช้แปรงหรือเครื่องมือในการดึงปูนส่วนเกินออกจากพื้นผิวของหินและ คุณยังสามารถใช้แปรงเปียกปัดคราบซีเมนต์ได้อีกด้วย